Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallitus

Varsinaiset jäsenet - full members

Juhani Juselius, puheenjohtaja
Jonne Soininen, varapuheenjohtaja
Tommy Lindgren, sihteeri
Yrjö Länsipuro
Markku Kojo 
Tero Kivinen
Leena Romppainen
Timo Kiravuo

Varajäsenet - alternate members

Yrjö Länsipuro
Jorma Mellin, rahastonhoitaja

Toiminnantarkastajat - auditors

Lauri Hirvonen
Jaakko Hyvätti

Varatoiminnantarkastajat - deputy auditors

Pauli Kruhse
Lauri Laitinen

Kokousten pöytäkirjat

Hallitusten kokousten pöytäkirja-arkisto
Jäsenkokousten pöytäkirja-arkisto