Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Hallituksen kokous 3/2004

Suomen Internet-yhdistys – ISOC Finland

Hallituksen kokous 3/2004

Aika: ti 5.4.2004, klo 17.00
Paikka: Forum Partners Oy:n kokoustila, Forum, 7. krs
Läsnä: Tommi Karttaavi (pj.), Timo Kiravuo, Erkki Kolehmainen ja Terho Nevasalo

Pöytäkirja

1. Edellisen kokouksen pöytäkirja
Edellisen kokouksen (24.3.2004) pöytäkirja oli toimitettu jo aikaisemmin hallituksen jäsenille sähköpostitse ja hyväksyttiin kokouksessa. Pöytäkirjassa oli väärä päivämäärä, joka korjattiin.

2. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Joni Lampila jäseneksi.

3. Jäsenmaksujen laskutus
Päätettiin laskuttaa jäsenmaksulaskut mahdollisimman pian, viimeistään huhtikuun loppuun mennessä. Todettiin, että kirjanpidossa olevia vuoden 2003 saatavia pitää oikaista. Jäsenmaksusaatavat on kirjattu täysinä henkilöjäsenmaksuina, vaikka osa saatavista on opiskelijajäsenmaksuja.

4. Osallistuminen INET-konferenssiin Barcelonassa
Päätettiin, että Timo Kiravuo osallistuu yhdistyksen edustajana konferenssiin ja sen yhteydessä järjestettäviin ISOC-kokouksiin ja että yhdistys maksaa matkan kulut (lennot, hotelli ja osallistumismaksu). Arvio kuluista n. 800 euroa.

5. ICANN At-Large toiminta
Päätettiin suorittaa vuoden 2004 aikana ainakin seuraavat toimenpiteet: hallituksen työpaja, jossa käsitellään lähestymistapoja, jäsenille ja asiasta kiinnostuneille suunnattu tilaisuus sekä ICANN-aiheinen www-sivusto yhdistyksen sivujen yhteydessä.

6. Lausunto Safer Internet -hankkeesta
Keskusteltiin puheenjohtajan kirjoittamasta lausuntoluonnoksesta ja päätettiin lähettää lausunto Liikenne- ja viestintäministeriöön aikaisintaan 7.5., johon asti hallituksen jäsenillä on vielä aikaa kommentoida. Lausunnon antamiseen pyydetty lisäaikaa 8.4. asti (takaraja oli 5.4.). Lausunnon kohteena oleva dokumentti löytyy verkosta: http://europa.eu.int/eur-lex/fi/com/pdf/2004/com2004_0091fi01.pdf

7. Loppuvuoden toiminta
Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää marras-joulukuussa tilaisuus, jossa yhdistettäisiin syyskokous ja SIY:n 10-vuotisjuhlat. Tilaisuudessa voisi sääntömääräisten aiheiden lisäksi olla pari alustusta ja vapaamuotoista yhdessäoloa tarjoilujen kera.

8. Muut asiat
Todettiin, että yhdistysrekisteriin tulisi ilmoittaa hallituksen jäsenet. Rahastonhoitaja vie asiaa eteenpäin. Keskusteltiin myös tarpeesta kirjoittaa yhdistyksen yksityisyydensuojaperiaatteet (privacy statement), sekä laatia jäsenrekisteristä rekisteriseloste.

Seuraava kokous: 24.5.2004, klo 17

Kokous päättyi klo 18.05

Pöytäkirjan vakuudeksi

Tommi Karttaavi
puheenjohtaja