Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Suomen Internet-yhdistys

Suomen Internet-yhdistys

Suomen Internet-yhdistys (SIY) on suomalainen rekisteröity yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena  on levittää tietoutta Internet-verkosta ja sen käytöstä  sekä ylläpitää ja kehittää jäsentensä keskinäistä yhteydenpitoa ja ammatillista osaamista. SIY on TIVIAn (aikaisemmin Tietotekniikan liitto) jäsenyhdisys.

SIY järjestää tarkoituksensa toteuttamiseksi tilaisuuksia sekä jäsenistölleen että laajemmalle yleisölle, usein yhteistyössä alan muiden suomalaisten toimijoiden kanssa. Esimerkkinä yhteistyöstä on vuosittainen Finnish Internet Forum

SIY kuuluu niihin asiantuntijaorganisaatioihin, joita viranomaiset säännöllisesti konsultoivat alan kansallisista ja EU-tason lainsäädäntö- ja muista hankkeista sekä osana alan kansainvälisten kokousten kansallista valmistelua. 

 

The Finnish Internet Association

The Finnish Internet Association  (Suomen Internet-yhdistys ry) is a registered non-profit organization under Finnish law. Its mission is to disseminate information about the Internet  and constructive and responsible ways to use it. As part of the international Internet community, it does its part to assure the open development, evolution and use of the Internet for the benefit of all.

The Finnish Internet Assciation  is one of the 28 member organizations of TIVIA (The Finnish Information Processing Association), an independent association of Finnish ICT professionals and ICT-related companies.

In furtherance of its mission, the Finnish Internet Association arranges Internet-related events for both its members and a larger audience, often in cooperation with other stakeholders, e.g. the annual Finnish Internet Forum (since 2010).

The Finnish Internet Association belongs to the number of expert organizations  regularly consulted by Finnish authorities on proposed changes to national or EU legislation and regulations related to ICT policies, and as part of multistakeholder preparations for ICT-related international meetings.