Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Internet Society

Internet Society (ISOC) perustettiin vuonna 1992 taustatueksi internetin kehittäjien epävirallisille yhteisöille, joiden kasvava rooli ja merkitys edellyttivät juridisen henkilöllisyyden selkänojaa.  Perustajajäseniä olivat Vint Cerf, Bob Kahn ja muut “internetin isät”. ISOC on yhä internetin standardeista vastaavan Internet Engineering Task Forcen (IETF) taustayhteisö. Mutta ISOC on myös maailmanlaajuinen aatteellinen järjestö, jonka missiona on edistää avoimen internetin kehitystä ja käyttöä koko ihmiskunnan hyödyksi, niiden periaatteiden pohjalta jotka tekivät mahdolliseksi sen kasvun tämän hetken mittoihinsa ja merkitykseensä.  

ISOC korostaa olevansa ensi sijassa missionsa aatetta ajava järjestö (cause-driven organization), ei jäsenistönsä etujärjestö (membership-driven organization), mutta sillä oli vuonna 2015 kuitenkin yli 80 000 henkilöjäsentä ja 113 osastoa (chapter) 97 maassa. Organisaatiojäseniä oli 143. 

ISOC:n johtokunnan (Board of Trustees) valitsevat yhdessä organisaatiojäsenet ja chapterit. Jälkimmäisillä on myös neuvottelukunta (Chapters’ Advisory Board), jossa ne kaikki ovat edustettuna.

Internet Society: Who We Are

The Internet Society

The Internet Society was founded in 1992 to provide a legal backbone to unincorporated but increasingly important bodies of the developers of the Internet.  Among the founding members were Vint Cerf, Bob Kahn and other “fathers of the Internet”.  ISOC continues as the organizational home of the Internet Engineering Task Force (IETF), in charge of developing Internet standards.  But ISOC is also a global cause-driven organization, with a mission to promote the development and use of the open Internet for the benefit of all mankind, based on principles that made possible the growth of the Internet into its present proportions and importance.

Even though ISOC is a cause-driven organization rather than a membership-driven one, it has (2015) more than 80 000 individual members and 113 chapters in 97 countries. It also has 143 organizational members.

The Board of Trustees of ISOC is elected by organizational members and chapters together. There is also a Chapters’ Advisory Board with representation of all chapters.

Internet Society: Who We Are