Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

ICANN

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) vastaa internetin yksilöllisten tunnisteiden (IP-osoitteet, verkkotunnukset, portti- ja prokollaparametrit) teknisestä koordinaatiosta sekä niihin liittyvistä policy-ratkaisuista. ICANN on amerikkalainen voittoa tavoittelematon yhtiö, joka on organisoitunut globaaliksi monitoimijayhteisöksi (multistakeholder organization).  Tärkeimmässä roolissa olevat yksityisen sektorin toimijat jotka edustavat toisaalta internetin tekniselle toiminnalle välttämätöntä, toisaalta siitä riippuvaista liiketoimintaa, mutta sekä valtioilla että internetin loppukäyttäjillä on neuvoa-antavina tahoina sanansa sanottavana, edellisillä painavampi kuin jälkimmäisillä.

ICANN perustettiin 1998, vaiheessa jolloin internetin kaupallinen kehitys oli edennyt niin pitkälle, että Yhdysvaltain liittohallitus ei enää katsonut voivansa olla siitä vastuussa. Yksityistäminen eteni asteittain, ja viimeisistä valvontaoikeuksistaan Yhdysvaltain kauppaministeriö on luopumassa vasta vuonna 2016, mikäli prosessiin ei tule sitä viivyttäviä poliittisia mutkia.


Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is responsible for the technical coordination of the Internet’s unique identifiers (IP addresses, domain names, port and protocol parameters) and related policy development. ICANN is a U.S. not-for-profit corporation functioning as  a global multistakeholder organization, with its Board and staff representing all regions of the world.  In the leading role are private sector actors – representing both those that enable the technical functioning of the Internet, and those whose business model depends on the Internet – but both governments and Internet end-users have an advisory role, with the former weighing more heavily than the latter.

ICANN was founded  in 1998, when the commercial development of the Internet had progressed so far that the U.S. government deemed it could not be in charge of its management any longer.  ICANN gradually became more independent.  It is envisaged that the U.S. Department of Commerce will transition its remaining oversight to the global multistakeholder Internet community in 2016.