Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

EURALO

At Largen eurooppalaiseen aluejärjestöön EURALOon kuuluu Euroopassa 33 kansallisen tai paikallisen tason perusrakennetta. Näistä 11, mukaan luettuna SIY, ovat Internet Societyn chaptereita. Muut edustavat hyvin monipuolista kiinnostusta tietoyhteiskunnan eri osa-alueisiin tietosuojaeksperteistä e-senioreihin, mutta käyttäjän näkökulma on kaikille yhteinen. Eniten perusrakenteita on Saksassa (9).

SIY:n puheenjohtaja Yrjö Länsipuro kuuluu EURALO:n johtokuntaan ja edustaa Euroopan internet-käyttäjiä ICANN:n nimityskomiteassa, joka valitsee ICANN:n hallituksen enemmistön.

The European Regional At-Large Organization (EURALO) is composed of 33 At-Large Structures on a national/local level. Of these, 11 (including the Finnish Internet Society) are also chapters of the Internet Society.  Others represent interests in varied sectors of the information society, from data protection to e-seniors, but all share the end-user point of view.  Germany has the largest number of ALS’s (9).

Yrjö Länsipuro, The Chair of the Finnish Internet Society, is a member of the EURALO Board and represents European end-users in ICANN’s Nominating Committee, which selects the majority of ICANN Board directors.