Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

Uusi vuosi ja jos ei uudet kujeet, niin ainakin uusi puheenjohtaja

Suomen Internet-yhdistyksen uutena puheenjohtajana haluan heti aloittaa vuoden toivottamalla kaikille SIY ry:n ja ISOC Finlandin jäsenille oikein hyvää ja menestyksekästä uutta vuotta 2018.

Muistan vielä kuin eilisen päivän, kun yhdistyksen edellinen ja pitkäaikainen puheenjohtaja Yrjö Länsipuro tavoitti minut kesken lomamatkani Bulgarian rannalta ja varovasti kyseli jos olisin mahdollisesti kiinnostunut jatkamaan SIY:n puheenjohtajana hänen jälkeensä. Tämä Yrjön yhteydenotto tuli kirjaimellisesti kuin kirkkaalta taivaalta, sillä en todellakaan osannut sitä odottaa ja lisäksi asian mieleenpainuvuutta lisäsi se, että olin reilusti ennakoivasti päättänyt uuden vuoden lupauksena vähentää luottamustehtäviä yhdistyksissä. Siinä puhelun aikana aloin kuitenkin pohtia asioita ja lopulta aika helposti vaakakuppi kallistui myönteisen vastauksen puolelle. Eikä perustelujakaan tarvinnut sen enempää pohtia. Eiköhän intohimo internetin periaatteita kohtaan riitä. Tuskin muuten olisin viettänyt yli 13 vuotta työelämässä internetin osoitteiston parissa ja hakeutunut korvauksetta useisiin alan kv.järjestöjen luottamustehtäviin. Internet on toki tekniikkana mielenkiintoinen, mutta erityisesti vaikutuksen itseeni on tehnyt internetin rooli ihmisten vapaan viestinnän ja uuden liiketoiminnan mahdollistajana. Internetin nykyinen hallintomalli lienee demokraattisin globaali järjestelmä ikinä. Oli kyse internetin standardeista tai laajemmista policy-asioista - kaikki päätetään globaalissa mittakaavassa bottom-up -periaatteella, jossa periaatteessa yksittäisellä kansalaisella on yhtä paljon sananvaltaa kuin suurvallalla. Jos voisin päättää Nobelin rauhanpalkinnon saajasta, olisi se ihmisiä ympäri maailmaa ennennäkemättömästi yhdistävä internet-yhteisö kokonaisuutena.

Suomen Internet-yhdistys ja Internet Society Finland ovat perustettu aikoinaan levittämään tietoa Internetistä sekä sen käytöstä ja edesauttamaan Internetin toimivuutta ja vapautta. Ovatko nämä vielä relevantteja tavoitteita nykypäivänä? Kuluneen syksyn aikana osallistuin useisiin keskusteluihin TIVIA-yhteisön sisällä, joissa pohdittiin yhdistystoiminnan tulevaisuutta ja "scopen" haalistumista sosiaalisen median valtaamassa maailmassa. Usean yhdistyksen osalta tämä huoli on varmasti aiheellinen, mutta ei mielestäni SIY:n osalta.

Suuren yleisön tarve Internetin peruskäyttökoulutukselle on ehkä hävinnyt, mutta entä erityistarpeet ja erityisryhmät, kuten esimerkiksi vanhukset? Kuka heitä opastaa peruspalvelujen siirtyessä verkkoon? Tai entä teknisempi osaaminen sellaisilla Internetin osa-alueilla, joissa osaaminen Suomessa on vähäistä, kuten esimerkiksi oman taustani kautta tutuiksi tulleet DNSSEC ja ANYCAST? Molemmat tekniikat ovat äärimmäisen tärkeitä Internetin toimivuudelle, mutta joissa Suomi on valitettavasti lähinnä kehitysmaa-asteella naapureihimme verrattuna.

Internetin vapaus ei sekään ole mitenkään itsestäänselvyys vaikka näin on Suomessa helppo ajatella. Paine Internetin sisällön sensurointiin on koko ajan olemassa ja ilman jatkuvaa työtä helposti unohtuu se tosiasia, että harva rikos on Internetin itsensä aiheuttama. Toteutuuko esimerkiksi sananvapaus paremmin sillä, että valeuutiset sensuroidaan verkosta? Tai onko se vapautta, että kuluttaja saa Internet-liittymän kautta vain sen sisällön josta erikseen maksaa?

SIY on yhdistyksenä jäsenmäärältään pieni eikä se motivoituneista huippuosaajista huolimatta pysty kaikkea tekemään mitä visioissa olisi mielessä. Ainoa avain onnistumiseen onkin yhteistyö, muuten emme onnistu tärkeässä roolissamme. Tehokas hallitus, aktiivinen jäsenistö ja yhteistyö muiden "hengessä mukana" olevien yhdistysten kanssa - ISOCia, TIVIAa ja ICANNia unohtamatta, ovat edellytys menestymiselle. 

Tehdään vuodesta 2018 yhdessä hyvä vuosi Internetille! Ja vielä teekkarina oppimaani perusviisautta noudattaen: "Ei hammas irveessä vaan irvi hampaassa"!

Veli-Matti Heiskanen

Juhani Juselius
puheenjohtaja
Suomen Internet-yhdistys