Suomen Internet-yhdistys - SIY ry

ICANN tulee – oletko valmis

Internetin domain-nimien ja muiden tunnisteiden teknisestä koordinaatiosta vastaava Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) tuotti kaksi hyvää uutista kokouksessaan Marrakechissa Marokossa maaliskuun alussa, toisen niistä erityisesti Suomen kannalta: ICANN:n kesäkuun kokous pidetään Helsingissä 27.–30.6.2017.  Se oli alun perin tarkoitus pitää Panama Cityssä, mutta jouduttiin siirtämään pois zika-viruksen uhan alta. 

ICANN pitää kolme isoa kokousta vuodessa. Niihin jokaiseen osallistuu toistatuhatta henkilöä jotka edustavat kaikkia mahdollisia verkkoa ylläpitäviä, kehittäviä ja käyttäviä tahoja.  Väenpaljous heijastaa ICANN:in luonnetta “alhaalta ylös” -tyyppisenä monitoimijaorganisaationa, jonka eri alueita koskevat policy-päätökset kehitellään asianomaisten sidosryhmien omissa kokouksissa pitkälti valmiiksi hallituksen siunattaviksi. Kokousrumban keventämiseksi kesäkokous pidetään nyt ensimmästä kertaa ns. B-formaatissa eli puhtaana työkokouksena, riisuttuna avajaisseremonioista ja foorumeista. Isäntämaan kannalta on helpotus, että tähän formaattiin ei myöskään kuulu gaalaillallisen kustantaminen kaikille osanottajille...

Mutta toinen hyvä uutinen Marrakechista koskee koko globaalia internet-yhteisöä ja vaikuttaa toivon mukaan vakauttavasti verkon tulevaisuuteen tasolla, jolla sen tekniikka ja talous ovat kietoutuneet juridiikkaan ja kansainväliseen politiikkaan. Kiivaimman kiistan aiheena on toistakymmentä vuotta ollut Yhdysvaltain hallituksen vaikutusvalta internetin nimipalvelinjärjestelmän valvonnassa, joka on ollut joillekin maille poliittisena silmätikkuna.  Kaksi vuotta sitten – Snowdenin paljastusten paineessa ja peläten niiden heijastumista Netmundial-kokoukseen, ITU:n yleiskokoukseen ja Maailman tietoyhteiskuntahuippukokouksen tulosten toteutumisen 10-vuotistarkasteluun YK:n yleiskokouksessa – Yhdysvallat ilmoitti luopuvansa viimeisistäkin valvontaoikeuksistaan ja luovuttavansa ne hyvällä globaalille monitoimijayhteisölle, jos sellainen saadaan aikaan. 

ICANN otti kopin ja koordinoi uskomattoman työteliään ja monimuotoisen prosessin, joka kesti kaksi vuotta ja vaati 26 000 henkilötyötuntia, 600 maailmanlaajuista telekonferenssia ja 33 000 viestia postituslistoilla. Lopputuloksena ICANN:n hallitus Marrakechissa hyväksyi eri työryhmien tuottamat suunnitelmat, jotka mahdollistavat ICANN:n itsenäisyyden ja vastuullisen toiminnan ilman Yhdysvaltain kauppaministeriön ulkopuolista valvontaa. Sen sijaan ICANN:n hallitus tulee nyt vastuuseen eri internet-toimijoita – ylläpitäjiä, kehittäjiä, käyttäjiä - edustaville toimijaryhmille. Periaatteessa sovitut mekanismit vaativat vielä toimeenpanon yksityiskohtaisen kehittelyn sekä kauppaministeriön tele- ja informaatiohallinnan hyväksymisen. Jos kaikki menee hyvin eikä projekti joudu vaalitaistelun hammasrattaisiin, päättyy kauppaministeriön valvonta syyskuunn 2016 lopussa ja siitä eteenpäin jatkaa itsenäinen ICANN yhteistyössä muiden teknisten organisaatioiden kanssa, uudentyyppisenä globaalihallinnan organisaationa joka onnistuessaan saattaa tulevaisudessa olla mallina monen muunkin maailmanlaajuisen ongelman tai resurssin hallinnalle.


Suomen edustaja  ICANN:n valtioiden edustajien neuvoa-antavassa komiteassa (GAC)  Juuso Moisander toivottaa ICANN:n tervetulleeksi seuraavan kokoukseensa Helsinkiin.

Tagilistaus: